vluchteling

All posts tagged vluchteling

Lees ook: Steunpunt Vluchtelingen in Harlingen werkt met gemotiveerde vrijwilligers.

HARLINGEN – Een paar maal per week fietst Kaywan Ghadiri van Franeker naar Harlingen. Daar helpt hij het Steunpunt Vluchtelingen als vrijwilliger. In 1999 vluchtte hij vanuit Iran naar Nederland. Zijn activiteiten als journalist waren het regime niet welgevallig. Pas in 2007 verkreeg hij een verblijfstatus. Hij was één van de mensen die meeging in het Generaal Pardon. In Iran studeerde hij af in sociale wetenschappen. Nadat hij een verblijfsvergunning verkreeg ligt zijn toekomst in Nederland. Intussen is hij derdejaars aan de NHL in Leeuwarden. Volgend jaar hoopt hij af te studeren in zijn oude vak.

Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren

Kaywan Ghadiri: “Fietsen, dat is mijn sport!”

Kaywan Ghadiri: “Fietsen, dat is mijn sport!”

“Al bijna vanaf het begin ben ik vrijwilliger. Eerst bij Vluchtelingenwerk, nu bij het Steunpunt. Ik ben blij dat ik iets kan doen voor andere asielzoekers. Mijn eigen ervaringen helpen me bij het oplossen van hun problemen,” legt hij uit. “Op zich is vrijwilligerswerk een typisch Nederlands fenomeen. Andere culturen kennen het nauwelijks. Ik doe het niet alleen uit idealisme. Het is voor mij een goede dagbesteding en als ik ben afgestudeerd een waardevolle toevoeging.” Bekijk de rest van het bericht

Lees ook Zonder vrijwilligers geen steunpunt.

HARLINGEN – De discussie over vluchtelingenopvang lijkt zich de laatste maanden te verharden. Zelfs in en rondom het perifere Harlingen, waar nog niet zo lang geleden een afgeladen zaal zich – op een handvol mensen na – vierkant achter ruimhartige noodopvang schaarde. Toch is het niet altijd en overal ach en wee. Veel vluchtelingen moeten er lang op wachten, maar wie daadwerkelijk is gevlucht uit een oorlogsgebied of een andere goede reden heeft voor een asielaanvraag krijgt uiteindelijk een verblijfstatus voor Nederland.

Tekst en foto Gijs en Inge van Hesteren

Giny van der Kolk: “Ik weet het nog goed van een jaar of tien, vijftien geleden. Eerst vond men het erg dat er in Harlingen een AZC zou komen en later vond men het erg dat het ging sluiten.”

Giny van der Kolk: “Ik weet het nog goed van een jaar of tien, vijftien geleden. Eerst vond men het erg dat er in Harlingen een AZC zou komen en later vond men het erg dat het ging sluiten.”

Het Rijk draagt elke gemeente in het land op om een bepaald gedeelte van deze mensen te huisvesten. De gemeente Harlingen kreeg een quotum van 28 mensen toegewezen, die intussen allemaal een woning toegewezen hebben gekregen. Zoals wethouder Hein Kuiken vorige week stelde tijdens een raadsvergadering: “Dat heeft zeker effecten op de huurdersmarkt, maar autochtone Harlinger huurders hoeven eigenlijk niet zo heel veel langer te wachten op een huurwoning. Op een wachttijd van enkele jaren praat je over hooguit een paar weken langer.” Bekijk de rest van het bericht