noodopvang

All posts tagged noodopvang

Harlingers betonen eensgezindheid

HARLINGEN – Een avond met veel eensgezinde positiviteit, zo zou je de debatavond over vluchtelingenopvang kunnen kenschetsen. Niet minder dan 325 (volgens de gemeente) tot 480 (volgens de uitbater van Trebol, die de uitgereikte thee- en koffiekopjes had geteld) mensen hadden de moeite genomen om het slechte weer te trotseren. Alleen dat was al uniek voor een door de gemeente belegde vergadering. De gebeurtenissen van afgelopen vrijdag in Parijs en de bommelding bij de voetbalmatch Nederland-Duitsland in Hannover legden hun schaduw over de avond. De bevolking van de stad had vragen, maar negatief stond men niet tegenover eventuele crisisopvang of inrichting van een AZC. Slechts één uitgesproken tegenstander liet zich horen. Zij stond daarin zo goed als alleen.

Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren
Deze reportage werd eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant van 20 november 2015

Informatieavond opvang vluchtelingen 065a-1024t

Een eivol Trebol. Al een half uur voor het begin van de bijeenkomst moest de tussenwand weggeschoven worden.

Bij binnenkomst diende iedereen zich te legitimeren. Aan de reacties te horen voor niemand een probleem. Burgemeester Roel Sluiter drukte elke bezoeker persoonlijk de hand. “Jammer dat we de eerste avond hebben moeten afblazen. We hadden er geen goed gevoel over. We wilden geen podium bieden aan schelden en intimidatie. Vanavond gaan we het beter doen.”

Aanvankelijk was de sfeer gedrukt. Zou de discussie ordelijk verlopen? Hoe zou de zaal omgaan met meningsverschillen? Zou de NVU zich laten horen? “We leven in een angstige tijd, maar we mogen daar niet aan toegeven,” zei een Harlinger bij binnenkomst. Met het vorderen van de tijd verdween de spanning. Avondvoorzitter Arjette de Pree leidde de bijeenkomst met strakke hand. Ieder die dat wilde kreeg van haar de kans zijn zegje te doen. Sommigen zagen daarvan af, zoals een zestal heren, dat al na een half uur stommelend en mopperend de zaal verliet. Ze waren de ‘zielige verhalen zat’ en vreesden bij voorbaat dat een tegengeluid geen kans zou krijgen. Voor de kwaliteit van de discussie was het misschien beter geweest als zij wat minder snel waren vertrokken.  Bekijk de rest van het bericht

Roel Sluiter blij met opstelling Harlingers, minder met inzet COA

HARLINGEN – Burgemeester Roel Sluiter is er duidelijk over: “De stad en de bevolking hebben laten zien dat zij in een noodsituatie snel en doeltreffend kunnen optreden.” Hij staat onverkort achter het collegebesluit van twee weken geleden., waarmee het COA toestemming kreeg om een groep vluchtelingen naar Harlingen te sturen, tweemaal 72 uur in de Waddenhal. Echter, voordat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) nog eens mag komen met zo’n verzoek praat Sluiter op korte termijn met de gemeenteraad en met de bevolking van Harlingen. Opnieuw actueel , nu er op 27 oktober een discussieavond is gepland.

Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren
Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant van 6 oktober 2015.

Roel Sluiter 009au-1024t

Roel Sluiter: “De Waddenzee voor de deur maakte indruk. Omdat hij mooi is ja, maar ook omdat de zee bij velen niet zulke prettige herinneringen opriep.”

Roel Sluiter: “Ergens half september vroeg de staatssecretaris (Klaas Dijkhoff van Asielzaken, red.) aan de Nederlandse gemeenten of zij kortdurende noodopvang beschikbaar hadden. De aanwassende stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden groeide het COA boven het hoofd. Wethouder Kuiken had daarvan in de raadscommissievergadering van 16 september al melding gemaakt. Toch nog plotseling kwam een week later het uiteindelijke verzoek binnen, rond een uur of vier ’s middags. Of we wilden zorgen dat morgen rond twee uur alles klaar kon staan voor 143 vluchtelingen.”

Bekijk de rest van het bericht