Kulturele Haadstêd 2018

All posts tagged Kulturele Haadstêd 2018

Harlingen: ‘a wonderful place’

HARLINGEN – Eind juni reisde het kunstenaarsechtpaar Jennifer Allora en Guillermo Calzadilla naar Nederland, op verzoek van het project 11Fountains. Dit deelproject van Culturele Hoofdstad 2018 voorziet voor elke Friese Elfstedenstad een monumentale fontein, ontworpen en gebouwd door een internationale kunstenaar. De Amerikanen kwamen in beeld nadat Yinka Shonibare en Marina Abramovic waren afgevallen, beiden om gezondheidsredenen. Allora en Calzadilla parkeerden hun zesjarige dochtertje bij opa en oma in New York en hadden alle tijd om zich uitvoerig rond te laten leiden door stad en havens. Na afloop waren zij enthousiast, maar hoe hun kunstwerk eruit ging zien konden zij nog niet vertellen.

Locatieverkenning fontein I 043b 1250t

Een uitgebreid gezelschap van pommeranten vergezelt de kunstenaars.

Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren
Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant

De pas ingestelde Harlinger Fonteincommissie had hen drie voorkeurslocaties voorgelegd. “Het unieke van Harlingen wordt bepaald door de ruimte, de zee”, legt artistiek coördinator Irene Kromhout uit. “Vandaar dat we vandaag een wandeling maken langs het Havenplein, de Willemshaven en de Zuiderpier. Het college van B en W en de gemeenteraad zullen straks kiezen uit één van deze drie plaatsen, natuurlijk rekening houdend met de voorkeuren van de kunstenaars en met de technische en ruimtelijke mogelijkheden.” Bekijk de rest van het bericht

Mons Culturele Hoofdstad 2015

 Een artikel dat eerder werd gepubliceerd in de Harlinger Courant van 28 juli 2015.

MONS (B) – Het lijkt nog ver weg, maar in 2018 wordt Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Dat is leuk voor de Friese hoofdstad. Of het wat oplevert voor de naburige gemeenten is niet zeker. Misschien gaat alle aandacht rechtstreeks naar Leeuwarden. Desondanks ziet het ernaar uit dat Friese folklore in brede zin onderdeel wordt van de plannen voor 2018. Denk aan ‘Mienskip’, de Elfstedentocht. Wat Noordwest-Friesland en het Waddengebied betreft bijvoorbeeld de Harlinger Visserijdagen, Sail 2018 en Oerol. Pas als het zover is, in 2018, komt er duidelijkheid over zin en onzin van de goede voornemens.

Tekst en foto’s: Gijs en Inge van Hesteren

CC Mons 082a-1024t

De zonnebloemen van Vincent van Gogh domineren één week lang La Grande Place te Mons. De bezoekers wachten in lange rijen op toegang tot het bloemenlabyrint.

Zullen Harlingen en de Waddeneilanden een bijdrage kunnen leveren aan de internationale uitstraling van Kulturele Haadsted 2018? Voor de regio belangrijker: zullen ze iets merken van toegenomen internationale belangstelling? Want daar gaat het om. Op de website van de Europese Unie staat over ‘culturele hoofdstad’ onder andere te lezen: ‘Het initiatief biedt steden de kans zichzelf opnieuw op de kaart te zetten en het toerisme een impuls te geven’.  Bekijk de rest van het bericht

Wat een dag van onverwachte ontwikkelingen! Aan Gijs en mij vandaag de eer om het legendarische vaartuig ‘Het Schip De Lading’, het schip van papier maché, te mogen begeleiden, c.q. aan het roer te staan, tussen Harlingen en Leeuwarden. De veilige haven is bereikt. Daarvoor moest zelfs de reis richting SAM-circuit te Aalsmeer even wijken.

Voor scheepsreder/kunstenaar/verteller/bedenker/aanjager/artiest/visionair Marten Winters een dag vol spanning – vooral dat stuk tussen Vlieland en Harlingen, met windkracht vijf, knobbelige golfjes – maar uiteindelijk ook van voldoening, denken we. Een voorrecht was het, om hem vandaag een beetje te hebben mogen ‘ontzorgen’.

HSDL Vlie-L'den I 075ab-950

HSDL nog op het Wad, vlak voor de havenmonding van Harlingen, onder begeleiding van zeiltjalk ‘Boreas’ en een vaartuig van Rijkswaterstaat, met als schipper de havenmeester van Vlieland.

Het schip van papier-maché vaart de haven van Harlingen binnen. Vnaf hier gaat ieder zijns weegs.

Het schip van papier-maché vaart de haven van Harlingen binnen. Vanaf hier gaat ieder zijns weegs.

In de Tjerk-Hiddesz-sluis. Marten Winters regelt het vanaf de kade.

In de Tjerk-Hiddesz-sluis. Marten Winters regelt het vanaf de kade.

Bekijk de rest van het bericht

Een emotioneel moment. Iedereen had keihard gewerkt, maar wie durfde te geloven dat het werkelijkheid zou worden? Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018, het is echt waar!

Leeuwarden, Gouverneursplein. Het beslissende moment. Een dolblije gedeputeerde Jannewietske de Vries neemt felicitaties in ontvangst.

Leeuwarden, Gouverneursplein. Het beslissende moment. Een dolblije gedeputeerde Jannewietske de Vries neemt felicitaties in ontvangst.

Iets daarvoor: welke stad zal het worden? Maastricht,? Eindhoven? Leeuwarden?

Iets daarvoor: welke stad zal het worden? Maastricht,? Eindhoven? Leeuwarden?

 

Podium Gouverneursplein.

Podium Gouverneursplein. Leden van gemeenteraad en Provinciale Staten, met de zojuist uitgereikte nieuwste versie van het zogenaamde ‘bidboek’.

Drachten, Museumplein.

Op gezette tijden organiseert het Museum Dr8888 een Culturele Zondag, altijd met als onderliggend thema de culturele beweging DADA en de opvolgers daarvan. Dit jaar met onder meer de Parade der Anderen, huiskamerconcerten en als zeker niet onhoorbare opening: een claxonconcert. Conceptueel artiest Daniël Levy, ook bekend onder de naam D.A.A.N. en officieel stadskunstenaar van Leeuwarden, was hiervoor de gedreven inspirator en dirigent. Op de foto zien wij hem – op het heetst van de dag – aanwijzingen geven aan de verhitte bestuurders. Na afloop verlieten zij met een rood hoofd en brede glimlach hun voertuig, het applaus van het publiek in ontvangst nemend.

Cultuurzondag Drachten 049ac-1024

Video

Vanmiddag in het ‘Sonic Restaurant’, voorpost van de expositie Social Sound 2013. Leeuwarden, winkelcentrum Zaailand; gratis geluid van Dave’s Waves, te zien en vooral te horen tot  en met 16-02.

Dave’s Waves in het Sonic Restaurant.
Foto genomen met mobiele telefoon.
© Festina Lente, Inge van Hesteren

Via Sonic Restaurant vervolgens naar Blokhuispoort voor hoofdexpositie Social Sound 2013. Apart, intrigerend.

De Hoofdexpositie in Blokhuispoort.
Foto genomen met mobiele telefoon.
© Festina Lente, Inge van Hesteren