Potvis

All posts tagged Potvis

Over potvissen in december

HARLINGEN – Half december spoelde voor de tweede maal in enkele jaren tijd een dode witte dwergvinvis aan, op de Razende Bol bij Texel. BDS vervoerde het overschot naar Harlingen. Daar zette een grote groep onderzoekers zich dinsdagochtend aan het ontleden van het dier. De toevoeging ‘dwerg’ kan een tikje misleidend werken. Het zeezoogdier was negen meter lang en 6000 kilo zwaar. Het Naturalis Biodiversity Center coördineerde het project. De andere betrokkenen waren de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en IMARES, marien ecologisch onderzoeksinstituut. Zoals Naturalis het op haar website uitlegt: ‘Universiteit Utrecht voor de pathologie, Naturalis voor het skelet, IMARES als dieetdeskundige voor de maag en de darmen.’

Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren
Dit artikel is eerder gepubliceerd in december 2015, in de Harlinger Courant en in Schuttevaer

Dwergvinvis - Kees van der Blom  (31) 1024t

Kees van der Blom slijpt de messen. “Hij is zo rot dat het geen zwaar werk is dit keer.”

Marieke Veldman van de afdeling Communicatie licht de rol van de faculteit Diergeneeskunde toe.
“We doen zo’n klus wel vaker samen met onderzoekers van andere instellingen. Naturalis prepareert het skelet, IMARES onderzoekt de ingewanden op inhoud en bacteriële en toxicologische bijzonderheden. Wij vinden de doodsoorzaak het meest interessant. Waaraan is het dier doodgegaan? Was het ziek misschien?”  Bekijk de rest van het bericht

Potvis 168-1200
Harlingen, Industriehaven. Na twee mislukte pogingen lukte het de derde keer uiteindelijk om de potvis aan wal te hijsen. Vanaf een uur of een was er veel publiek op de Industriehaven te Harlingen aanwezig, om dit spektakel mee te maken. De hijsbanden werden aan de vin bevestigd en het leek te gaan lukken, maar door het snijden van de banden dreigde de vin te halveren. Hierop besloot het team van BDS ( Andre Borsch Duikservice Harlingen) het dier weer te water te laten. Bij de tweede poging werden de hijsbanden rondom de potvis geplaatst, een klus die uren tijd vergde. Hierdoor en door de regen, die inmiddels met bakken uit de hemel viel en de toenemende wind, hield het publiek het bibberend van de kou en nattigheid voor gezien.

Komt tijd komt raad en na overleg is de potvis uiteindelijk, tegen acht uur ’s avonds, op een plateau heelhuids aan de wal gezet. Intussen was hierbij geen mens meer bij aanwezig.
Het team van Naturalis ging onmiddellijk nauwgezet aan de slag om het dier te ontleden.

Potvis 200-1200